Implant

Chỉ Phẩu Thuật 4.0 Supramid - BBraun

Chỉ Phẩu Thuật 4.0 Supramid - BBraun

Mã: CPT01

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

Chỉ phẫu thuật Silk (CPT)

Chỉ phẫu thuật Silk (CPT)

Mã:

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ

Xương Nhân Tạo BoncelOs

Xương Nhân Tạo BoncelOs

Mã: BCOS001

Thương hiệu: Deawoong

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Xương Nhân Tạo Excelos

Xương Nhân Tạo Excelos

Mã: EXL001

Thương hiệu: Daewoong

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Xương Nhân Tạo Excelos Inject

Xương Nhân Tạo Excelos Inject

Mã: EXLI001

Thương hiệu:

Xuất xứ:

Liên hệ

Xương Nhân Tạo Novosis

Xương Nhân Tạo Novosis

Mã: XVS001

Thương hiệu: Daewoong

Xuất xứ: Hàn Quốc

Liên hệ

Màng Xương Collagen Lyoplant

Màng Xương Collagen Lyoplant

Mã: MX001

Thương hiệu: Bbraun

Xuất xứ: Đức

Liên hệ